Tuesday, July 12, 2011An Integrated Approach to Sustainable Rural-Urban Development for Rakyat Sejahtera

PROJECT A: A Sustainable Strategy for Assessing Rural Vulnerability and Promoting Sustainable Rural Lifestyles for Rakyat Sejahtera

This project aims to identify the complications and issues of flood catastrophe at Padang Terap. Activities entail focused discussions with agencies and community leaders to enable identification of the flooding problem, research paths and surveys as well as awareness campaigns at schools. Ensuing activities will feature material assistance, training and the developing of a volunteer club to assist victims of floods.


Activity: LFA Workshop
Date: 8th May 2011
Location: Majlis Daerah Kuala Nerang Meeting Hall 
Activity: Pilot Study
Date: 14th May 2011
Location: Changloon Town                   
  

 
     
                               
                                                                                         

Activity: Real Survey
Date: 29th May 2011
Location: Kuala Nerang
Activity: Awareness/Educational Campaign
Date: 23rd June 2011
Location: Sek. Ren. Keb. Kuala Nerang

Wednesday, June 15, 2011

Latar Belakang Kajian:

Perubahan iklim telah menyebabkan bencana banjir semakin kerap berlaku, termasuk di


Malaysia, khususnya di daerah Padang Terap, Kedah. Pendekatan pengurusan masalah  


banjir di Malaysia lebih kepada penyelesaian masalah semasa banjirberbanding  


perancangan adaptasi banjir sebelum dan selepas banjir. Oleh itu,kos bagi pengurusan  


banjir adalah tinggi,contohnya pada tahun 2010, kos kerugian adalah sebanyak RM 


Juta di Daerah Padang Terap. Manakala, kos kerugian keseluruhan bagi negeri Kedah 


adalah sebanyak RM 17 juta.Masalah ini berterusan, namun pengkalan data lengkap 


tentang golongan dan kawasan yang rentan tiada. Program-program   


kesedaran juga masih kurang. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk menyediakan 


pengkalan data tentang kawasan dan golongan yang rentan terhadap bencana banjir. 


Kajian ini juga memberi penekanan terhadap kempen-kempen kesedaran yang memberi  


fokus kepada pelajar-pelajar sekolah.


Objektif khusus kajian ini adalah:


1. Mengenalpasti hubungan antara isu-isu berkaitan banjir di Daerah Padang Terap  
    menerusi  kaedahKerentanan dan Adaptasimasyarakat kepada banjir.


2. Menganalisis faktor-faktor yang menyumbang kepada kerentanan masyarakat  
    terhadap masalah banjir.


3. Melaksanakan program “capacity building” dalam kalangan mangsa banjir dan kaedah 
    “Kerentanan dan Adaptasimasyarakat kepada banjir. Pemberian barangan untuk
    mengurangkan kesengsaraan dan ketidakselesaan akibat masalah banjir.


Kaedah kajian yang dijalankan:

1.  Kaedah Vulnerability and Adaptation
2.  Perbincangan kumpulan berfokus (FGD)
3.  Logical Framework Analysis (LFA)
4.  Kempen Kesedaran
5.  Pelan tindakan, perlaksanaan tindakan dan pemantauan
Terdapat 6 strategi utama bagi melaksanakan Projek ini:


Aktiviti 1: Analisis Data Hujan dan Aliran Air.Kajian ini mengunakan analisis data sekunder melalui analisis univariat bagi mengkaji trend data hujan dan aliran air sungai:
 

1. Analisis laporan banjir tahun 2000, 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2010.

2. Analisis data menunjukkan bencana banjir kerapkali berlaku pada bulan Oktober hingga
    Disember dan tempohnya berbeza, daripada seminggu sehingga 3 ke 4 hari.  
3.Jumlah kerosakan akibat bencana banjir pada tahun 2000 hingga 2010 di Daerah  
    Padang Terap adalah sebanyak RM 7 Juta.Manakala keseluruhan bagi negeri Kes sebanyak 
    RM 17 juta.


Aktiviti 2: Mengenalpasti masalah banjir di Daerah Padang Terap.Perbincangan Kumpulan Sasaran telah dibuat dan melibatkan kerjasama daripada 9 wakil Pemimpin kampung termasuk Penolong Pegawai Daerah(ADO).
 
Antara topik yang dibincangkan ialah berkaitan mekanisme banjir :


1. Bentuk muka bumi
          2. Hujan berterusan
          3. Kediaman di kawasan rendah
          4. Pembangunan tanpa kawalanAktiviti 3: Aktiviti pemetaan kawasan banjir, peranan agensi  yang dapat mengenalpasti  
masalah utama banjir serta kaedah adaptasi mangsa banjir sebelum, semasa dan
selepas banjir Kaedah yang digunakan yang di jalankan ialah Perbincangan Kumpulan
Sasaran, Logical Framework Analysis dan pemetaan. Antara dapatan daripada aktiviti ini
adalah: 

1. Pemetaan Dapatan melibatkan 11 buah Mukim yang terlibat banjir dan telah dipetakan
2.  Hasil Analisis LFA (masalah utama banjir).
   Aktiviti 4:Mendapatkan maklumat demografi mangsa banjir, mengenal pasti golongan dan  
   kawasan rentan, adaptasi dan mitigasi sebelum, semasa dan selepas banjir dan 
   cadangan  mengatasi banjir:

   Kaedah yang digunakan adalah tinjauan Ketua Isi Rumah Daerah Padang Terap : 


            •  Terdapat 690 responden yang telah disoal selidik, 12 Mukim 62 Kampung 


   •  Banjir utama (tempoh banjir 3 – 6 hari) -  2000, 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 


   •  Purata paras air sehingga melepasi 4 kaki  


   •  Purata Kerosakan dan kerugian semakin meningkat (RM 1100/keluarga pada 2000, RM 
      1500/keluarga pada 2005, RM 2400/keluarga pada 2010) 


   •  Cadangan - bot, generator, ‘jet wash’, pengurusan sampahtandas 
       bergerakkhemah, insurandsbgnya. 


   Antara mukim dan kampung yang teruk (Rentan) di landa bencana banjir: 


   Mukim: 

   •  Belimbing Kanan 
   •  Belimbing Kiri 
   •  Padang Temak 
   •  Kurung Hitam 
   •  Padang Terap Kanan 


   Kampung: 

   •  Kampung Kuala Pai 
   •  Kampung Kubu 
   •  Kampung Mani A 
   •  Kampung Mani C 
   •  Kuala Janing 
   •  Kampung Tanjung 
   •  Kampung Pokka 


   Mukim Yang Paling Kerap Berlaku Banjir:

   • Belimbing Kiri
   • Padang Temak
   • Padang Terap Kanan

   Mukim Yang Paling Lama Ditengelami Air:

   Belimbing Kiri
   Kurung Hitam
   Padang Temak
   Belimbing Kanan 
   Padang Terap Kanan 


   Kampung Yang Paling Kerap Banjir:

   1. Kampung Kuala Pai  - Padang Temak
   2. Kampung KubuKurung Hitam
   3. Kampung TanjungBelimibing Kiri
   4. Kampung Pokka -  Padang Terap Kanan
   5. Kampung Kuala JaningBelimbing Kiri
   6. Kampung Padang Cenderai – Padang Terap Kiri


   Kampung Yang Mengalami Banjir Yang Paling Lama: 

   1. Kampung Kuala Pai  - Padang Temak
   2. Kampung KubuKurung Hitam
   3. Kampung TanjungBelimibing Kiri
   4. Kampung SemeliangBelimbing Kanan
      

   Kampung Yang Paling Tinggi Ditenggelami  Air Tahun 2005: 

   1. Kampung Mani  A – Belimbing Kanan
   2. Kampung Mani C – Belimbing Kanan
   3. Kampung Tanjung Kanan – Padang Terap Kanan 


   Kampung Yang Paling Tinggi Ditenggelami  Air Tahun 2010:

   1. Kampung Kuala JaningBelimbing Kiri
   2. Kampung Kuala Pai – Padang Temak
   3. Kampung KubuKurung Hitam
   4. Kampung Mani  A – Belimbing Kanan
   5. Kampung Mani C – Belimbing kanan
   6. Kampung Rambutan – Padang Temak

   Mukim Yang Mengalami Kerugian Besar Akibat Banjir pada Tahun 2005 dan 2010:

   1. Belimbing Kiri
   2. Belimbing Kanan  
   3. Padang Tema


   Kampung Yang Mengalami Kerugian Besar Akibat banjir Pada Tahun 2005:

   1. Kampung Mani C – Belimbing Kanan
   2. Kampung Kuala JaningBelimbing Kiri
   3. Taman MesraBelimbing Kiri
   4. Kampung Mani  A – belimbing Kanan
   5. Kampung BarokhasBelimbing Kanan
   6. Kampung SemeliangBelimbing Kanan 


   Kampung Yang Menjadi Pulau semasa Banjir:

   1. Taman Sentosa
   2. Kampung Tanjung 
   3. Kampung Baru
   4. Kampung Bendang Raja
   5. Kampung Jelutung
   6. Kampung Kuala Janing
   7. Kampung Padang Lanjut
   8. Kampung Seberang 
   9. Kampung Kubang Bemban 
   10. Kampung Kubang Daksa 
   11. Kampung Padang Galanggang 
   12. Kampung Kubu 
   13. Kampung Pokka 
   14. Kampung Kubang Palas 
   15. Kampung Kubang Linta 
   16. Kampung Malau.
     

   Kawasan Terlibat Banjir Yang Tidak Mempunyai Penempatan Banjir: 

   1. Kampung Padang BalaiKurung Hitam
   2. Kampung Tanjung Kanan – Padang Terap Kanan 
   3. Kampung SemeliangBelimbing Kiri 
   4. Kampung Pokka – Padang Terap Kanan
   5. Kampung Kuala JaningBelimbing Kiri 
   6. Kampung Bendang Tok Teri – Tekai 
   7. Kampung TanjungBelimbing Kiri 
   8. Kampung Padang Gelanggang – Padang Terap kanan.
   9. Kampung SeberangBelimbing Kiri   
   10.Kampung Sungai KechikBelimbing Kiri  
   11.Kampung MalauKurung Hitam
    
             Kerugian Kelengkapan Rumah Ketika Banjir   Aktiviti 5:Mengenalpasti keperluan semasa banjir dari pemimpin  tempatan dan membuat
   Perbincangan dengan Kumpulan Sasaran:
    
   32 orang responden. 
   18 dari MKK. 
   14 dari JKKP. 
   Keperluan bantuan banjir yang sangat diperlukan : bot dan enjin 


   Aktiviti 6:Menjalankan aktiviti Kempen kesedaranBahaya Ayaq Bah’  yang melibatkan
   (7 sekolah Rendah, Prasekolah hingga Darjah 6); 

   1.         Sekolah Kebangsaan Toh 
   2.         Puan Syarifah Hanafia  
   3.         Sekolah Kebangsaan Kurong Hitam    
   4.         Sekolah Kebangsaan Padang Sanai    
   5.         Sekolah Kebangsaan Kubang Palas  
   6.         Sekolah Kebangsaan Kuala Nerang     
   7.         Sekolah Kebangsaan Sri Bakti.